EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaperiaatteet

I. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Tietosuoja-asetuksen ja jäsenvaltioiden muiden kansallisten tietosuojaa koskevien lakien sekä tietosuojaoikeudellisten määräysten mukainen rekisterinpitäjä.

MFZ Antriebe GmbH & Co. KG
Neue Mühle 4
48739 Legden
Deutschland
Puh: +49 025669336-0
Sähköposti: info@mfz-antriebe.de
Verkkosivusto: www.mfz-antriebe.de

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistämme, ota yhteyttä tietosuojavaltuutettuun seuraavasta sähköpostiosoitteesta: datenschutzbeauftragter@mfz-antriebe.de

Yleistä tietojen käsittelystä

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käsittelemme käyttäjiemme henkilötietoja periaatteessa vain siinä laajuudessa, kuin toimintakykyisen verkkosivuston ja sisältöjemme ja työmme tarjoaminen edellyttää. Käyttäjiemme henkilötietoja käsitellään säännönmukaisesti vain käyttäjien hyväksynnän mukaisesti. Poikkeuksena tapaukset, joissa hyväksyntää ei tosiasiallisista syistä ole mahdollista pyytää etukäteen ja tietojen käsittely on sallittua lain nojalla.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Siinä laajuudessa, kun pyydämme asiaan liittyvän henkilön hyväksyntää, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artikla 1 kohta a alakohta toimii oikeusperustana.

Sellaisen sopimuksen toteuttamiseen, jonka osapuoli asianomainen on, liittyvän henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artikla 1 kohta b alakohta. Tämä koskee käsittelytoimia, joiden suorittamista sopimuksellisten toimien suorittaminen edellyttää.

Mikäli yrityksellemme kuuluvien oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä, oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artikla 1 kohta c alakohta.

Siinä tapauksessa, että henkilötietojen käsittely on välttämätöntä asianomaisen tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeän edun vuoksi, oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artikla 1 kohta d alakohta.

Jos käsittelyn tarkoitus on yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu eivätkä asianomaisen edut, perusoikeudet ja -vapaudet ylitä ensin mainittua etua, oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artikla 1 kohta f alakohta.

Tietojen poisto ja säilytysaika

Asianomaisen henkilötiedot poistetaan tai lukitaan heti, kun säilytyksen tarkoitus päättyy. Tiedot voidaan tallentaa, jos eurooppalaiset tai kansalliset Euroopan unionin lainsäädännön mukaisten asianomaista koskevian lakien, säädösten ja muiden määräysten säätäjät niin ovat määränneet. Tiedot lukitaan tai poistetaan myös silloin, kun edellä mainittujen menettelyohjeiden mukainen säilytys päättyy, eli silloin, kun tietojen säilytyksen pakollisuus riippuu sopimuksen päättämisestä tai täyttämisestä.

Verkkosivuston tarjoamien ja lokitiedostojen luonti

2. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Joka kerta, kun Internet-sivustomme haetaan, järjestelmä kerää automaattisesti tietoja hakevan tietokoneen tietokonejärjestelmästä.

Tällöin kerätään seuraavat tiedot:

(1) Selaimen tyypin ja käytetyn version tiedot
(2) Käyttäjän IP-osoite
(3) Käynnin päivämäärä ja kellonaika
(4) Verkkosivut, joille käyttäjän järjestelmä päätyy Internet-sivuillamme
(5) Verkkosivut, jotka käyttäjän järjestelmä hakee verkkosivujemme kautta

Tiedot tallennetaan myös meidän järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä toisten käyttäjän henkilötietojen kanssa.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tietojen ja lokitiedostojen väliaikaisen tallennuksen oikeusperusta on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artikla 1 kohta f alakohta.

Tietojen käsittelyn tarkoitus

IP-osoitteen väliaikainen tallennus järjestelmään on tarpeen, jotta voidaan toimittaa verkkosivu käyttäjän tietokoneelle. Sitä varten käyttäjän IP-osoite tallennetaan istunnon keston ajaksi.

Lokitiedoistoihin tallennetaan tietoja, jotta voidaan varmistaa verkkosivun toimintakyky. Lisäksi tietojen avulla optimoidaan verkkosivustoa ja varmistetaan tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuus. Tietoja ei tässä yhteydessä käytetä markkinointitarkoituksiin.

Tässä tarkoituksessa myös oikeutettu etumme on tietoje käsittelyn perusteena EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaan.

Tallennuksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus ei enää ole tarpeellinen. Jos tietoja kerätään verkkosivuston tarjoamiseksi, näin on kunkin istunnon päättyessä.

Jos tietoja tallennetaan lokitiedostoihin, näin on viimeistään seitsemän päivän kuluttua. Muu tallennus ei ole mahdollista. Tässä tapauksessa käyttäjien IP-osoitteen poistetaan tai anonymisoidaan, jotta hakevan asiakaskoneen tunnistaminen ei ole enää mahdollinen.

Vastustamis- ja poistamismahdollisuus

Tietojen kerääminen verkkosivuston tarjoamiseksi ja tietojen tallennus lokitiedostoihin on ratkaisevan tärkeää Internet-sivujen toiminnan kannalta. Käyttäjällä ei ole vastustamismahdollisuutta.

Evästeiden käyttö

a) Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Evästeissä on kyse tekstitiedostoista, jotka tallennetaan käyttäjän tietokonejärjestelmän verkkoselaimeen tai verkkoselaimelta. Jos käyttäjä hakee verkkosivun, eväste voidaan tallentaa käyttäjän käyttöjärjestelmään. Tässä evästeessä on yksilöllinen merkkijono, jonka avulla selain voidaan tunnistaa yksiselitteisesti, kun verkkosivu haetaan uudestaan.

Käytämme verkkosivuillamme lisäksi evästeitä, joiden avulla analysoidaan käyttäjän selailukäyttäytymistä.

Tällä tavalla seuraavat tiedot voidaan välittää:

(1) Syötetyt hakusanat
(2) Sivun hakemisen toistuvuus
(3) Verkkosivun toimintojen käyttö

Näin kerätyt käyttäjän tiedot muutetaan teknisin toimenpitein salanimellä oleviksi. Siten tietoja ei voida enää kohdistaa hakevaan käyttäjään. Tietoja ei tallenneta muiden käyttäjän henkilötietojen kanssa.

Kun käyttäjä hakee verkkosivumme, evästeiden käytöstä ja näistä tietosuojaperiaateista kerrotaan infobannerissa. Samassa kerrotaan myös, miten evästeiden tallennus selainasetuksiin voidaan estää.

Kun käyttäjä hakee verkkosivumme, evästeiden käytöstä ja näistä tietosuojaperiaateista kerrotaan ja pyydetään hänen suostumustaan tässä yhteydessä käytettyjen henkilötietojen käsittelylle. Samalla viitataan myös näihin tietosuojaperiaatteisiin.

b) Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelyyn evästeitä käyttämällä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

c) Tietojen käsittelyn tarkoitus

Analyysievästeitä käytetään parantamaan verkkosivumme laatua ja sisältöä. Analyysievästeiden avulla saamme tietää, miten verkkosivua käytetään ja voimme soten optimoidan tarjontamme.

Tässä tarkoituksessa myös oikeutettu etumme on tietojen käsittelyn perusteena EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaan.

e) Säilytysaika, vastustamis- ja poistamismahdollisuus

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja välitetään sieltä meidän sivullemme. Siksi voit käyttäjänä myös hallita täysin evästeiden käyttöä. Selainasetuksiasi muuttamalla voit poistaa evästeen käytöstä tai rajoittaa niitä. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa koska tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos verkkosivumme evästeet poistetaan käytöstä, kaikkia verkkosivumme toimintoja ei ehkä voida käyttää täydessä laajuudessaan.

Flash-evästeiden välitys ei liity kaikkiin selainasetuksiin, mutta kuitenkin Flash Player -asetuksiin.

Uutiskirje

Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Internet-sivullamme voit tilata ilmaiset uutiskirjeen. Uutiskirjettä tilattaessa syöttömaskin tiedot välitetään meille.

Lisäksi tilauksen yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

(1) Hakevan tietokoneen IP-osoite
(2) Rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika

Tilauksen yhteydessä pyydetään suostumustasi tietojen käsittelyyn ja viitataan näihin tietosuojaperiaatteisiin.

Tilauksen yhteydessä pyydetään suostumustasi tietojen käsittelyyn ja viitataan näihin tietosuojaperiaatteisiin.

Tietoja uutiskirjeen lähetystä varten käsiteltäessä niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Käyttäjän uutiskirjeiden tilastietojen käsittelyn oikeusperusta on käyttäjän suostumuksella EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artikla 1 kohta a alakohta.

Tavaroiden tai palveluiden ostosta seuraavan uutiskirjeen lähettämisen oikeuperusta on epäterveen kilpailun kieltävän Saksan lain 7 § 3 kohta.

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän sähköpostiosoitteen keräämisen tarkoitus on uutiskirjeen toimittaminen.

Muita henkilötietoja kerätään tilaustoiminnon puitteissa, jotta voidaan estää palveluiden tai käytetyn sähköpostiosoitteen väärinkäyttö.

Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus ei enää ole tarpeellinen. Käyttäjän sähköpostiosoitetta säilytetään niin kauan, kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa.

Muut tilaustoiminnon puitteissa kerätyt henkilötiedot poistetaan säännönmukaisesti seitsemän päivän määräajan kuluttua.

Vastustamis- ja poistamismahdollisuus

Kyseinen käyttäjä voi peruuttaa koska tahansa uutiskirjeen tilauksen. Sitä varten on vastaava linkki jokaisessa uutiskirjeessä.

Näin voidaan peruuttaa myös suostumus tilaustoiminnon aikana kerättyjen tietojen tallennukseen.

Yhteydenottolomake ja sähköpostiosoite

Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivuillamme on yhteydenottolomake, jota voidaan käyttää sähköiseen yhteydenottoon. Jos käyttäjä käyttää tätä mahdollisuutta, syöttömaskissa syötetyt tiedot välitetään meille ja tallennetaan. Nämä tiedot ovat:

_ Ammattia koskevat tiedot
_ Puhuttelu / etu- ja sukunimi
_ Yritys
_ Sähköpostiosoite (pakollinen tieto) / puhelinnumero
_ Viesti
_ Halutut tuotetiedot

Viestin lähettämisen hetkellä tallennetaan seuraavat tiedot:

(1) Käyttäjän IP-osoite
(2) Rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika

Lähetyksen yhteydessä pyydetään suostumustasi tietojen käsittelyyn ja viitataan näihin tietosuojaperiaatteisiin.

Vaihtoehtoisesti yhteyttä voi ottaa tarjotun sähköpostiosoitteen kautta. Tässä tapauksessa sähköpostitse välitetyt käyttäjän henkilötiedot tallennetaan.

Tietoja ei tässä yhteydessä välitetä kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään vain keskustelun käsittelyyn.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on käyttäjän suostumuksella EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artikla 1 kohta a alakohta.

Sähköpostitse lähetettyjen tietojen käsittelyn oikeusperusta on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Jos sähköpostiyhteydenoton tarkoituksena on sopimuksen tekeminen, käsittelyn oikeusperustana on lisäksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artikla 1 kohta b alakohta.

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Syöttömaskista saatujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on pelkästään yhteydenoton käsittely. Sähköpostiyhteydenoton tapauksessa kyse on myös välttämättömästä oikeutetusta edusta tietojen käsittelyyn.

Muiden lähetystoiminnon aikana käsiteltyjen henkilötietojen tarkoitus on estää yhteydenottolomakkeen väärinkäyttö ja varmistaa tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuus.

Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niiden keräämisen tarkoitus ei enää ole tarpeellinen. Yhteydenottolomakkeen syöttömaskista saatujen ja sähköpostilla lähetettyjen henkilötietojen tapauksessa tiedot poistetaan, kun kyseinen keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu on päättynyt, kun olosuhteista käy ilmi, että kyseinen asia on lopullisesti selvitetty.

Muut lähetystoiminnon puitteissa kerätyt henkilötiedot poistetaan säännönmukaisesti seitsemän päivän määräajan kuluttua.

Vastustamis- ja poistamismahdollisuus

Käyttäjä voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Jos käyttäjä ottaa sähköpostilla yhteyttä meihin, hän voi koska tahansa vastustaa henkilötietojensa tallennusta. Siinä tapauksessa keskustelua ei voida jatkaa.

Kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan tässä tapauksessa.

Asianomaisen oikeudet

Seuraavassa luettelossa ovat asianosaisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Oikeuksia. joilla ei ole merkitystä omille verkkosivuille, ei tarvitse mainita. Siten luetteloa voidaan lyhentää. Jos henkilötietojasi käsitellään, olet asianomainen tietosuoja-asetuksen merkityksessä, ja sinulla on seuraavat oikeudet rekisterinpitäjää kohtaan:

Oikeus saada pääsy tietoihin

Voit vaatia rekisterinpitäjältä vahvistusta siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja.

Jos henkilötietojasi käsitellään, voit vaatia rekisterinpitäjältä seuraavia tietoja:

(1) tarkoitukset, joita varten henkilötietoja käsitellään;
(2) käsiteltävien henkilötietojen ryhmät;
(3) vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille sinua koskevia henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan;
(4) sinua koskevien henkilötietojen suunniteltu säilytysaika, ja jos konkreettiset tiedot eivät ole mahdollisia, säilytysajan määrityksen perusteet;
(5) oikeus saada sinua koskevien henkilötiedot oikaistuiksi tai poistetuiksi, oikeus rajoittaa tai vastustaa rekisterinpitäjän suorittamaa käsittelyä;
(6) valitusoikeus valvontaviranomaiselle;
(7) kaikki käytettävissä olevat tiedot tietojen alkuperästä, ellei henkilötietoja kerätä asianomaisesta;
(8) automatisoitu päätöksenteko, mukaan luettuna profilointi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohtien mukaisesti ja - vähintään tässä tapauksessa - merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset sinulle.

Sinulla on myös oikeus vaatia tietoa, onko sinua koskevia henkilötietoja välitetty kolmansiin maihin tai kansainväliselle organisaatiolle. Tässä yhteydessä voit vaatia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaan tietoa välityksen yhteydessä.

Oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä oikaisua tai täydennystä, jos sinua koskevat käsitellyt henkilötiedot ovat virheellistä tai epätäydellisiä. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu välittömästi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Seuraavilla ehdoilla voit vaatia sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoitusta:

((1) jos kiistät sinua koskevien henkilötietojen paikaansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
(2) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
(3) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai
(4) jos olet vastustanut käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti odotettaen sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

Jos sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, näitä tietoja - niiden tallennusta lukuunottamatta - saa käsitellä vain sinun suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten vaatimiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi Euroopan unionin tai sen jäsenvaltion tärkeän julkisen edun perusteella.

Jos käsittelyä rajoitettiin edellä mainituin perustein, rekisterinpitäjä tiedottaa siitä sinulle ennen rajoituksen kumoamista.

Poisto-oikeus

a) Poistovelvollisuus

Voit vaatia rekisterinpitäjää poistamaan heti sinua koskevat henkilötiedot, ja rekisterinpitäjä on velvollinen poistamaan tiedot heti, mikäli yksi seuraavista perusteista toteutuu:

(1) Sinua koskevia tietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai käsiteltiin muulla tavalla.
(2) Vastustat suostumusta, johon käsittely EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohda a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan perustuu, ja käsittelyn muu oikeusperusta puuttuu.
(3) Vastustat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 21 artiklan 1 kohdan mukaan käsittelyä, eikä painavampia oikeutettuja käsittelyn syitä ole, tai vastustat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksetn (GDPR) 21 artiklan 2 kohdan mukaan käsittelyä.
(4) Sinua koskevia henkilötietoja käsiteltiin perusteetta.
(5) Euroopan unionin tai jäsenvaltion laki velvoittaa rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot.
(6) Sinua koskevia henkilötietoja kerättiin tietoyhteiskunnan tarjoamiin palveluihin liittyen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 8 artiklan 1 kohdan mukaan.

Tiedot kolmannelle osapuolelle

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut sinua koskevia henkilötietoja ja se on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 17 artiklan 1 kohdan mukaan velvollinen poistamaan ne, sen on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

Poikkeukset

Poisto-oikeutta ei ole, jos käsittely on tarpeen

(1) sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;
(2) rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten;
(3) kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 9 artiklan 2 kohdan h alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaan;
(4) yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 89 artiklan 1 kohdan mukaan, jos 1 kohdassa tarkoitettu oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti; tai
(5) oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Tiedonsaantioikeus

Jos olet käyttänyt käsittelyn oikaisu- poisto- tai rajoitusoikeutta rekisterinpitäjää kohtaan, tämä on velvollinen välittämään kaikille vastaanottajille, joille sinua koskevat henkilötiedot on luovutettu, tämän tietojen oikaisun tai poiston tai käsittelyn rajoituksen, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai on suhteettoman laaja.

Sinulla on rekisterinpitäjää kohtaan oikeus saada tietää nämä vastaanottajat.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka rekisterinpitäjälle olet luovuttanut, strukturoidussa, tavallisessa ja koneluettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus välittää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on luovutetu, mikäli

(1) käsittely liittyy suostumukseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan tai EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ja
(2) käsittely tapahtuu automaattisilla menetelmillä.

Tätä oikeutta käytettäessä sinulla on myös oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Toisten henkilöiden vapauksia ja oikeuksia ei saa tällä heikentää.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei koske henkilötietojen käsittelyä julkisen edun tai vallan toteuttamisesta johtuvan rekisterinpitäjää koskevan tehtävän toteuttamiseksi;

Vastustusoikeus

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan; tämä koskee myös näihin määräyksiin perustuvaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksissa, sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä sellaisiin mainostarkoituksiin; tämä koskee myös profilointia, jos se on yhteydessä tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, sinua koskevia tietoja ei enää käsitellä tässä tarkoituksessa.

Voit tietoyhteiskunnan palveluiden käytön yhteydessä - direktiivin 2002/58/EY estämättä - käyttää vastustusoikeuttasi automatisoiduilla menetelmillä, joissa käytetään teknisiä määritelmiä.

Oikeus peruuttaa tietosuojaoikeudellinen suostumuksen anto

Sinulla on koska tahansa oikeus peruuttaa tietosuojaoikeudellinen suostumuksen antosi. Suostumuksen peruuttaminen ei koske suostumuksella peruutukseen saakka tehtyä käsittelyä.

Automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset, mukaan luettuna profilointi

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Tätä ei sovelleta, jos päätös

(1) on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten;
(2) on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai
(3) perustuu nimenomaiseen suostumukseesi.

Kuitenkaan nämä päätökset eivät saa koskea henkilötietojen erityisryhmiä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 9 artiklan 1 kohdan mukaan, mikäli tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa ei sovelleta ja asianmukaiset toimenpiteet oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujesi suojelemiseksi on toteutettu.

Kohdissa (1) ja (3) mainituissa tapauksissa rekisterinpitäjä toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujesi suojelemiseksi, joihin kuuluu vähintään oikeus vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö sekä oikeus esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.